fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Εφαρμοστέο δίκαιο:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.carcheck.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων:

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.
Για την εγγραφή του Χρήστη στην λίστα παραληπτών (mailing list) για την αποστολή από την εταιρεία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) του www.carcheck.gr, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες ήτοι το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη, το τηλέφωνο, το email σας και ο τομέας δραστηριότητάς του χρήστη. Επίσης κατά την αποστολή της φόρμας εγγραφής στην εταιρεία συλλέγεται και η IP του Χρήστη καθώς και αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή του Χρήστη.
Για την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας του www.carcheck.gr από τον Χρήστη, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, το επίθετο και το email του Χρήστη.
Το www.carcheck.gr συλλέγει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης εγγράφεται στις λίστες παραληπτών (mailing list) για την παραλαβή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του www.carcheck.gr και όταν παραλαμβάνει την φόρμα επικοινωνίας που αναφέρεται πιο πάνω.
Η διεύθυνση ip καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.carcheck.gr. Η διεύθυνση ip κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του www.carcheck.gr (server, database, δικτύου κλπ) ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του www.carcheck.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Cookies:

Το www.carcheck.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.carcheck.gr , όπως ενδεικτικά:
α) Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες
β) Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.   Ο χρήστης του www.carcheck.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες του www.carcheck.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση.
Το www.carcheck.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:
α) την εκπλήρωση των όρων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.carcheck.gr στους χρήστες του
β) την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου.
Κατ’ εξαίρεση το www.carcheck.gr μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
α) Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
β) Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Εταιρία

Η CarCheck Hellas είναι ένας πιστοποιημένος και ανεξάρτητος φορέας επιτόπιων ελέγχων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με αποκλειστική δραστηριότητα τον έλεγχο οχημάτων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων παραδίδονται γραπτά με αυτοκόλλητο γνησιότητας.

logo-TUV3

210 5221663 //  info@carcheck.gr //  Οδυσσέως 7, Αθήνα,10437
Όροι Χρήσης // Ευθύνη // Πολιτική Απορρήτου

Copryright 2024 CarCheck Ελλάς